Yükleniyor...

OKULLAR

Anasayfa / OKULLAR

OKULLAR

Neden Bilim Merkezine Gelmeliyim?

Okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerin öğretim süreçlerinde sözel ve sayısal yeterliliklerinin yanında yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir.  Öğrencilerimizin başarı ve hedeflerine ulaşabilmeleri için bilgiyi bilmelerinden ziyade bilgiyi kullanmaları beklenmektedir. 21. Yüzyıl ile birlikte öğrencilerin dijital bir çağ içinde yetiştikleri düşünüldüğünde örgün eğitim kurumlarında bu becerilerin oluşumunda Bilim merkezleri önemli bir köprü görevi görmektedir. Derslerde sıkıcı görülen anlaşılması zor konuların kazanımlarının eğlenceli bir şekilde eğitsel oyuncaklar görevi gören deney düzenekleri ile kazandırılması sağlanır. Deney düzenek alanları, Sergiler, sanal gerçeklik uygulamaları, Plenataryum, bilimsel atölyeler okulların faydalanacağı alanların başında gelmektedir.

Bilim Merkezinin Sınıfıma Kazandıracakları Nedir?

Bilim merkezlerinin eğitim programlarıyla ilişkilendirilmesiyle etkili öğrenmeler, kalıcı kavram kazanımı, tutum ve beceriler anlamında kazanımlar üst düzeyde olduğu gibi öğrencilerin çoğu zaman okul ortamında karşılaşmadıkları gerçek olayları gözlemleme ve bilimsel çıkarımlar yapma konusunda fırsatlar sunmaktadır.

Bilim merkezinde geçirilen zaman sonrasında öğrencilerin bilimi öğrenmede; anlama, hatırlama, kavramları kullanma, bilimsel süreç becerilerini uygulama gibi bilimsel farkındalık oluşturacak çalışmalarda bulunurlar. Uygulanan deney düzenekleri ile öğrenme anlamında somut yaşantıların artması, daha fazla duyu organının sürece dahil edilmesi öğrenmeyi kolaylaştırır.

Nasıl Bir Program Uygulanır?

Öğretim programında çeşitli disiplinlerde yar alan kazanımların bağlantılı deney düzenekleri ile eşleştirilmesiyle konunun pekiştirilmesi ya da önceden öğrenilen bilgilerin sonradan öğrenmeyi desteklemesi ilkesiyle kolay öğrenme sağlanmış olur. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak özgürce deneyimleyerek deneyleri uygulama fırsatına sahip olurlar.  Bilim merkezindeki uygulamalar eğitimdeki yeni yaklaşımlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Bilim Merkezine Ziyaretimde Neden Gezi Planı Hazırlamalıyım?

Öğretim programlarındaki okul dışı çevrelere düzenlenecek gezi faaliyetlerinin sayısının arttırılması öğrencilerin derse ve konuya karşı bilgi ve tutumlarını geliştirecek, kişisel ve sosyal gelişim üzerinde etkili olacaktır. Bu faaliyetlerin planlı yapılması gezinin verimliliğini arttıracaktır.  Bilim merkezinin ne olduğu ya da bilim merkezlerinde neler yapıldığının öğrencilere önceden öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi yapılmadığında etkili bir alan gezisinin gerçekleşmesinde problemler yaşanabilmektedir.